TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MOBİL UYGULAMALAR ARACILIĞI İLE YAPILAN YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Toplu taşıma araçları günümüzde çok yoğun kullanılmakta, aynı zamanda trafiği ve çevre kirliliğinin azaltılması amacı ile de toplu taşıma kullanımının yaygınlaşması teşvik edilmektedir. Çoğu kesim tarafından özel araçla şehir içi trafiğinde seyahate nazaran daha ekonomik olması vb sebeplerle tercih edilen taksi, taksi-dolmuş gibi araçları da bu gruba dahil etmemiz mümkün olmaktadır. Teknoloji ve tüketici taleplerinin hızla geliştiği, girişimcilik alanlarının hızla çoğaldığı günümüzde şehir içi seyahat veya şehir içi yolcu taşımacılığı konusunda sektöre hizmet sunum mantığı olarak faklı bir bakış açısı getiren mobil uygulamalar aracılığı ile yolcu taşınması hizmeti her ne kadar sektörde yer alan diğer kesim tarafından büyük tepkiler çekmiş olsa da, hem uygulama kapsamında hizmet veren hem de bu hizmetten faydalanan ve memnuniyetini belirten kesimin günden güne artması sayesinde ciddi bir kazanç odağı haline gelmiştir. Çalışmamızda bu faaliyetin ne olduğu, faaliyet sonucunda elde edilen kazancı ve bu faaliyetin olumlu ve olumsuz yönleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mobil Uygulama, Taşıma, Hizmet Sunumu, Yolcu Taşıma.

Jel Sınıflandırması: K3, K34.

A REWİEW ON PASSENGER TRANSPORTATİON SERVİCES THROUGH MOBİLE APPLİCATİONS

ABSTRACT

Public transport vehicles using is very intensively on nowadays , also to reduce traffic and environmental pollution, public transportation is promoting by the governments. Taxi and etc. for reasons such as being more economical than travelling in urban traffic by private vehicles by many, is not included in this group of course. Passenger transportation service through mobile applications that bring a different perspective to the sector as the logic of providing services to the sector in the field of urban travel or urban passenger transportation today, where technology and consumer demands are rapidly evolving and entrepreneurial areas are rapidly growing, although the other sectors which are in the passenger transporting sector, is suffered great reactions against this mobile-transporting businness. As a result of the increase of the sector serving within the scope of the application and benefiting from this service and indicating its satisfaction, it has become a serious gain Center for the transporters who are working with this application services. In this study, we will be rewiewing about, the scope of this mobile-transporting activity, the profit gained from this system, and the positive and negative ways of this system will be examined.

Keywords: Mobile Application, Passenger Transporting, Transporting Services.

Jel Classification: K3, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!