TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKI GELIŞMELER

01/09/2020 tarihinde 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

01/09/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

01/09/2020 tarihinde 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

01/09/2020 ta

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!