TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

Mevzuattaki Gelişmeler

3/12/2019 tarihinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 113 üncü maddesinde düzenlenen şehir içi taşımacılığında hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasına ilişkin 309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere,19/7/2019 Tarihinde yayımlanan 7186 sayılı Kanun ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38 inci ma

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!