TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKI GELIŞMELER

 

4 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde, plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

 

0.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Kanun’la 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen ek madde 11 ile Kanun’a ekli listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarının, listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı ödemeleri öngörülmüştü. Yasal düenleme gereği, paya geri kazanım katılım payının beyanı internet üzerinden

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!