TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKI GELIŞMELER

 

24.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla, vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecilinde uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

 

Düzenlemeyle, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, yazı ile istenmiş olmak ve istenen şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacakların 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunmasına olanak sağlanmıştır.

Madde kapsamınd

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!