TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Mart 2013 Sayı 294

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’na 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67’nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile ilgili olarak 1.1.2006-31.12.2015 döneminde geçerli olacak vergisel düzenlemeleri içeren Geçici 67’nci madde bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menkul Kıymetler, Sermaye Piyasası Araçları, Vergilendirme, Gelir Vergisi, Geçici 67. Madde.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H27, H32.

THE TAXATION OF THE GAINS DERIVED FROM THE ALIENATION AND THE RETENTION OF THE MARKETABLE SECURITIES AND OTHER CAPITAL INSTRUMENTS IN THE SCOPE OF INCOME TAX LAW TEMPORARY ARTICLE 67.

ABSTRACT

Temporary Article 67, which was added to the Income Tax Law through Article 30 of the law numbered 5281, contains provisions relating to the taxation of the gains derived from the alienation and the retention of the marketable securities and other capital market instruments, and the taxation of the deposit interests, repo gains and the income that is derived from the private finance institutions. The regulations provided in Temporary Article 67, relating to the gains derived from the alienation and the retention of the marketable securities and the other capital market instruments, to gain effectiveness in taxation during the period between 01.01.2006-31.12.2015, is the subject of this article.

Keywords: Marketable Securities, Capital Market Instruments, Taxation, Income Tax, Temporary Article 67.

Jel Classification: H20, H24, H25, H27, H32.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!