TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Meksika Vergi Sistemi ve 2008 Vergi Reformu’yla Yaşanan Değişim

Ekim 2015 Sayı 325

ÖZET

Kamusal ihtiyaçların karşılanması ve toplumsal refahın artırılabilmesi için gerekli finansmanın bireyler arasında bölüştürülmesinde en geçerli yöntem olan vergi, devletlerin en büyük gelir kaynağını oluşturmaktadır. 1492 yılında Amerika Kıtası keşfedildikten neredeyse 320 yıl sonra bağımsızlığını kazanan Meksika’da da 1810 yılından bu yana etkin ve sorunsuz bir vergi sistemi oluşturma çabaları sürmektedir. Bu amaçla özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yapılan çeşitli vergisel düzenlemeler kapsamlarının genişliği ve radikal değişiklikler getirdiğinden dolayı reform halini almıştır. Söz konusu çalışmamızda öncelikle Meksika’nın siyasi, hukuki ve ekonomik yapısı incelenmiş daha sonra ise Meksika vergi sistemi, 2008 Meksika Vergi Reformu özelinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Reformu, Alternatif Minimum Vergi, Vergi Sistemi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34.

MEXICO TAX SYSTEM AND THE CHANGE WITH THE 2008 TAX REFORM

ABSTRACT

Taxes, which are the most valid method to supplying the public needs and increasing the social welfare, are the most important source of income of the state. In Mexico, where have gained its independence after 320 years from Americas was discovered at 1492, there are big efforts to create a smooth and effective tax system since 1810. For this purpose, various tax amendments-especially starting from 1990s- has been transformed into reforms because of its extensive scope and radical changes. The study begins with information about the political, judicial and economical structure of Mexico and continues with the Mexico Taxation System and 2008 Tax Reform.

Keywords: Tax Reform, Alternative Minimum Tax, Tax System.

Jel Classification: H20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!