TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MALİYE VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN VERGİYE İLİŞKİN ALGI VE TUTUMLARI: BENZERLİK Mİ FARKLILIK MI?

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri çok sayıda ve çalışma alanları birbirinden farklı bölümlerden oluşmaktadır. Örneğin işletme bölümleri, daha çok özel sektöre eleman ve yönetici yetiştirme temelinde gelişirken, maliye ve kamu yönetimi bölümü daha çok kamu sektörü odaklıdır. Ders içerikleri açısından bakıldığında ise İşletme bölümünde “pazarlama”, “girişimcilik”, “insan kaynakları” gibi dersler öne çıkarken; maliye bölümünde “vergi”, “bütçe”, “maliye politikası” ve “kamu maliyesi” gibi dersler bölüm dersleri olarak okutulmaktadır. Dolayısıyla işletme bölümünde bölüm dersleri temelde özel sektörde, maliye bölümünde ise temelde kamu sektöründe istihdam öncelenerek şekillendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel sorusu “işletme ve maliye bölümü öğrencilerinde vergi algısı farklılıklarının” olup olmadığıdır. Bu temelde çalışmada Adnan menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ve İşletme Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik anket uygulamış ve anket verileri istatistiki yöntemler ile değerlendirilmiştir. Çalışmada işletme bölümü öğrencilerinin düz oranlı vergileri ve vergi oranlarının düşürülmesi politikasını daha fazla tercih ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergiye İlişkin Tutumlar, Vergi Uyumu.

Jel Sınıflandırması: H26, H30

PERCEPTIONS AND ATTITUDES RELATED TO TAXATION IN DEPARTMENTS OF PUBLİC FINANCE AND BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS: SIMILARITY OR DIFFERENCES?

ABSTRACT

Economics and Administrative Sciences Faculties in Turkey have several departments and graduates of them get usually educated with different job orientation and expections alike. Business administration departments mostly focus on entreprenuership, advertising, and human resources. Therefore, it would be reasonable to assume that business administration departments prepare their students for private sector, whereas public administration and public finance departments prepare their students for public sector jobs. This paper investigates whether there is significant difference between graduates of public finance department and business administration departments in terms of perception and attitudes toward taxation. This paper uses data derived from the survey that was conducted to the graduating students in the year of 2017-2018 academic season in the fall semester. It is found that graduating students of business administration prefer flat proportional tax rate instead of progressive income tax rates. In addition, they see the high tax rates as high cost to business activities. In the study, it is found that the students of the business department more prefer the flat rate tax and the tax rate reduction policy.

Keywords: Tax Perception, Attitudes About Taxation, Tax Compliance.

Jel Classification: H26, H30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!