TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Mali Durumu Bozulan Anonim Şirketlerde Sermayenin Tamamlanması

Ağustos 2015 Sayı 323

ÖZET

6762 sayılı eski Ticaret Kanunu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da anonim şirketin sermayesinin kaybedilmesi haline ilişkin olarak yönetim kuruluna bazı görevler yüklemiştir. Bu görevlerden birisi, sermayenin tamamlanması hususunu genel kurulun onayına sunmaktır. Ancak, konunun uygulamada yeterince bilinmemesi nedeniyle, yönetim kurulları şirketlerinin anılan düzenleme kapsamına girdiğinden dahi haberdar olamamaktadır.Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na göre mali yapısı bozulan ve sermayesini kaybeden anonim şirketlerde sermayenin tamamlanması ile kalan sermaye ile yetinilmesi hususları ve yönetim kurulunun bu hususlara ilişkin görevleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, zarar, kanunî yedek akçe, sermaye kaybı, sermayenin tamamlanması, kalan sermaye ile yetinme, eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı.

Jel Sınıflandırması: G31, G33, K20

COMPLETION OF CAPITAL BY FINANCIALLY DETERIORATED JOINT-STOCK COMPANIES

ABSTRACT

Turkish Commercial Code imposed some tasks to the board of directors of a joint-stock company in the case of the loss of capital. One of these tasks is to offer the completion of capital to the general assembly of shareholders and get its approval. However, due to the lack of knowledge on this subject, most of the boards can not even notice that their companies fall within the scope of these regulations. In this study, we aim to explain the completion of the capital and continuing business with the remaining capital in a joint-stock company which loses its capital and the duties of the board of directors related with this issue, under the regulations of the new Turkish Commercial Code.

Keywords: joint-stock company, loss, statutory reserves, loss of capital, completion of the capital, continuing business with the remaining capital, simultaneous reduction and increase of the capital.

Jel Classification: G31, G33, K20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!