TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETLERDE STATÜ YEDEKLERİNİN KÂR DAĞITIMINDA KULLANILMASI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Türk Ticaret Kanunu uyarınca limited şirketlerin kanunî yedek akçelerden ayrı olarak, isteğe bağlı yedek akçe ayırmaları da mümkündür. İsteğe bağlı yedek akçeler de, kanunî yedek akçelerde olduğu üzere, gerekli koşulların varlığında, çözülüp harcanabilir, hatta kâr dağıtımında kullanılabilirler. Bu çalışmamızda, Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirket sözleşmesi uyarınca ayrılan ve uygulamada Tek Düzen Hesap Planında “541-Statü Yedekleri” hesap koduyla yer almasının da etkisiyle “statü yedekleri” olarak bilinen genel ihtiyari yedek akçelerin hangi koşullarda kâr dağıtımına konu edilebileceği ele alınmaktadır

Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, İsteğe Bağlı Yedek Akçe, Yıllık Kâr, Kâr Dağıtımı, Serbest Yedek Akçe.

Jel Sınıflandırması: G38, K22, K40.

THE USAGE OF VOLUNTARY RESERVES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION IN A LIMITED LIABILITY COMPANY

ABSTRACT

In accordance with the Turkish Commercial Code, it is possible for limited liability companies to allocate voluntary reserves separately from the statutaory reserves. The Code permits the dissolution and usage of these voluntary reserves under the presence of necessary conditions, even for dividend distribution, like statutory reserves. Voluntary reserves are mentioned as 541-Status Reserves in the Uniform Chart of Accounts. In this study, we aim to discuss the rules on using the voluntary reserves for dividend distribution in a limited liability company, under the terms of the Turkish Commercial Code.

Keywords: Limited Liability Company, Voluntary Reserves, Annual Profit, Dividend Distribution, Free Reserves.

Jel Classification: G38, K22, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!