TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETLERDE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİNİN KÂR DAĞITIMINDA KULLANILMASI

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Limited şirketin genel kurulu, kanunî yedek akçe ile şirket sözleşmesinde öngörülenden ayrı olarak yedek akçe ayrılmasını kararlaştırabilir. Bu yedek akçelerin ayrımı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olmasına ve anılan kanunda “olağanüstü yedek akçe” gibi bir yasal ibare geçmemesine rağmen, uygulamada Tek Düzen Hesap Planında “542-Olağanüstü Yedekler” hesap koduyla yer almasının da etkisiyle “olağanüstü yedek akçeler” olarak bilinmektedir. Bu çalışmamızda, aslında isteğe bağlı bir yedek akçe türü olan, limited şirket genel kurul kararı ile ayrılan ve uygulamada “olağanüstü yedekler” olarak bilinen yedek akçelerin hangi koşullarda kâr dağıtımına konu edilebileceği, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Olağanüstü Yedek Akçe, Genel Kurul, Kâr Payı Dağıtımı, Serbest Yedek Akçe, Bağlı Yedek Akçe.

Jel Sınıflandırması: G38, K22, K40.

THE USAGE OF EXTRAORDINARY RESERVES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION IN A LIMITED LIABILITY COMPANY

ABSTRACT

The general assembly of the limited company may decide to allocate reserves separately from the statutory reserves or the reserves that are stipulated in the company’s article of association. Although the separation of these reserve funds is regulated in the Turkish Commercial Code and the expression of “extraordinary reserve” is not indicated in the prescribed law, it is known as “extraordinary reserves” in practice because of the influence of the Uniform Chart of Accounts which bears the account code “542- Extraordinary Reserves”. In fact, extraordinary reserve is a kind of voluntary reserve and allocated only by the decision of the limited liability company’s general assembly of shareholders, In this study, we aim to explain the conditions under which the company reserves known as “extraordinary reserves” are subject to profit distribution, under the terms of the old and new Turkish Commercial Codes.

Keywords: Limited Liability Company, Extraordinary Reserves, General Assembly Of Shareholders, Dividend Distribution, Bound Reserves.

Jel Classification: G38, K22, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!