TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETLERDE KANUNİ YEDEK AKÇELER KÂR DAĞITIMINDA KULLANILABİLİR Mİ?

Temmuz 2017 Sayı 346

ÖZET

Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlere bazı koşulların varlığında kanuni yedek akçe ayırma yükümlülüğü getirmiştir. Bu yedeklerin ayrımı gibi kullanımı da sıkı kurallara bağlamıştır. Yasa, anonim şirketlerde kanunî yedek akçelerin, gerekli koşulların varlığında, çözülüp harcanmasına izin vermektedir. Bu çalışmamızda, Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketler tarafından ayrılması zorunlu olan kanuni yedek akçelerin kâr dağıtımında kullanılıp kullanılamayacağı üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, kanuni yedek akçe, kâr dağıtımı, yıllık kâr, özel yedek akçe, serbest yedek akçe.

Jel Sınıflandırması: G38, K22, K40.

CAN STATUTORY RESERVES OF A LIMITED LIABILITY COMPANY BE USED IN DIVIDEND DISTRIBUTION?

ABSTRACT

Turkish Commercial Code enforces limited liability companies to allocate statutory reserves under certain circumstances. The use of these statutory reserves is tied up to strict rules such as their apportion, by the code.. The law permits the dissolution and usage of statutory reserves in the presence of necessary conditions. In this study, we aim to discuss the rules on using the statutory reserves of a joint-stock company in dividend distribution, under the terms of the Turkish Commercial Code.

Keywords: Joint stock company, statutory reserves, dividend distribution, annual income, tied reserves, free reserves.

Jel Classification: G38, K22, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!