TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE ARTIRIMINDA RÜÇHAN HAKKI

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre limited şirketlerde sermayenin taahhüt yoluyla artırılmasında her ortak, esas sermaye payı oranında, esas sermayenin artırılmasına katılmak hakkına (rüçhan hakkına) sahiptir. Rüçhan hakkı, şirket sözleşmesinde ya da genel kurulun artırma kararında aksi öngörülmemişse sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Ancak, genel kurulun sermaye artırımına ilişkin kararıyla rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması için haklı sebeplerin varlığı ve genel kurul kararının ağırlaştırılmış nisapla alınması gerekir. Ayrıca, rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması suretiyle herhangi bir kimsenin haklı görülemeyecek şekilde yararlandırılması veya kayba uğratılması yasaktır.

Anahtar Kelimeler: Limited şirket, dış kaynaklardan sermaye artırımı, şirket ortağı, rüçhan hakkı, haklı sebep.

Jel Sınıflandırması: G39, K22, K41.

ABSTRACT

In accordance with the Turkish Commercial Code number 6102, each partner has the right to participate in the capital stock increase in proportion to his holding in capital stock shares when increase by capital subscription in the limited companies. Right of preference may be limited or removed unless otherwise specified in the articles of association or the resolution of the general assembly to increase capital, However, with the resolution of the general assembly related to capital increase, in order to limit or remove the right of preferences, it is good cause exists and the resolution of the general assembly shall be passed with the larger quorum. In addition, no one may unfairly benefit from or be subjected to loss by limiting or removing the rights of preference.

Keywords: Limited companies, capital increase from external resources, company’s partner, right of preference, good cause.

Jel Classification: G39, K22, K41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!