TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME (BİLDİRMEME) SUÇU

Ekim 2014 Sayı 313

ÖZET

Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, müdür veya müdürler kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartmak zorundadır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde ise, müdür veya müdürler kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirmekle ve şirketin iflasını istemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uyulmaması limited şirket müdürlerinin cezaî sorumluluklarını gerektirmektedir. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre borca batık olan limited şirketlerde iflası istememe suçu üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: limited şirket, borca batıklık, ara bilanço, iflas, iflasın ertelenmesi, hapis cezası.

Jel Sınıflandırması: G33, K41

THE OFFENCE OF NOT DECLARING (REPORTING) THE LIMITED LIABILITY COMPANY BANKRUPT

ABSTRACT

According to the Turkish Code of Commerce, if there are signs that the limited liability company is debt-choked, manager or the board of managers must issue an intermediate balance sheet for the assets based both on the principle of continuity of the business and on the potential sales prices. In case it is understood that the assets in this balance sheet fall short of meeting the receivables of the company’s creditors, manager or the board of managers is liable to report this situation to the commercial court of first instance where the headquarters of the company is located and to declare the company bankrupt. The failure to comply with these liabilities requires criminal liabilities of the limited liability company’s managers. This study addresses the offence of not declaring the debt-choked (according to the Turkish Code of Commerce no. 6102) limited liability companies bankrupt.

Keywords: limited liability company, debt-choked, intermediate balance sheet, postponement of bankruptcy, jail sentence.

Jel Classification: G33, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!