TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ TİCARETİ TERK SUÇUNDAN DOLAYI CEZALANDIRILABİLİR Mİ?

Ağustos 2016 Sayı 335

ÖZET

Ticareti usule aykırı şekilde terk ederek alacaklıların takibinden kurtulmak isteyen tacirlerle mücadele etmek için, İcra ve İflas Kanunu’nda alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak bir takım yükümlülükler öngörülmüş, bu yükümlülüklere aykırı davrananlar için de ceza uygulanması öngörülmüştür. Gerçek kişiler açısından tereddütsüz olarak uygulanan bu cezaların limited şirketler ile müdürlerine uygulanıp uygulanmayacağı hususu, öğreti ve yargı kararlarında uzunca bir süre tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, ticareti terk suçunun limited şirket müdürlerine uygulanıp uygulanmayacağı hususu, ilgili yüksek yargı kararları ışığında, ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: limited şirket, ticareti terk suçu, tacir, mal beyanı, hapis cezası, adlî para cezası.

Jel Sınıflandırması: G33, G38, K42

WILL THE MANAGER OF A LIMITED LIABITY COMPANY BE PENALIZED IF THE COMPANY COMMITS TRADE ABDICATION CRIME?

ABSTRACT

In order to combat merchants who want to escape the pursuit of creditors by abdicating trade in violation of procedural ways, the Bankruptcy Act laid down a number of obligations in order to protect the rights of creditors and also foresaw some penalties for those who violate these obligations. There is no doubt on the application of these penalties to real people. However, penalizing the limited liability companies and their manages in the case of trade abdication crime has been subject to many debates for a long time both in the caselaw and doctrine. In this study, we aim to discuss the implementation of penalties to the managers of limited liability companies that abdicate trade irregularly, under the light of the high court’s related decisions.

Keywords: limited liability company, trade abdication crime, merchant, declaration of property, penalty of imprisonment, monetary penalty.

Jel Classification: G33, G38, K42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!