TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. SELİM YÜKSEL PAZARÇEVİREN, ARŞ. GÖR. GENCAY KARAKAYA, YUSUF ARTAR

Kuyumculuk Sektöründe Altın Esaslı Muhasebe Uygulamasına İlişkin İki Öneri

Ekim 2015 Sayı 325

ÖZET

Günümüzde kuyumculuk sektörünün, kalifiye eleman eksikliği, teknoloji yetersizliği gibi birçok problemi bulunmakla birlikte sektöre ilişkin mali mevzuatın eksikliği, bu problemlerin arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sektörün canlandırılması bakımından mali mevzuatta yer alan birtakım eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Söz konusu eksikliklerin başında kuyumculuk sektöründe önemli bir yer tutan altının değerlemesi konusu gelmektedir. Çalışmada, mevzuatımıza göre altının değerlemesine yer verildikten sonra, mali mevzuatın eksikliklerinin giderilerek sektörün canlandırılması bakımından altının değerlemesi ve muhasebe uygulamalarına ilişkin iki öneride bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk, Altın Değerlemesi, Altın Esaslı Muhasebe

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TWO PROPOSALS RELATED TO GOLD BASED ACCOUNTING PRACTICE IN JEWELRY SECTOR

ABSTRACT

Currently, in addition to various problems of jewelry sector such as lack of technology, lack of qualified personnel, lack of financial legislation related to the sector takes an important place among these problems. In terms of revitalizing the sector, it is necessary to overcome a set of deficiencies partaking in the financial legislation. The issue of valuation of gold which takes an important place in jewelry sector is the primary one among the deficiencies at issue. In this study, after valuation of gold according to our legislation is included, by overcoming the deficiencies of financial legislation, two proposals related to valuation of gold and accounting practices in terms of revitalizing the sector are suggested.

Keywords: Jewelry, Gold Valuation, Gold-Based Accounting

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!