TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİNİN TEORİK ESASLARI

KURUMLAR VERGİSİNİN TEORİK ESASLARI

 

 

Selçuk TEKİN

Gelirler Başkontrolörü

 

I- Gİ­RİŞ:

 

Bi­lin­di­ği üze­re ki­şi­ler, ki­şi­sel ge­lir­le­ri üze­rin­den ge­lir ver­gi­si öder­ler. Ki­şi­le­rin ver­gi öde­me ko­nu­mun­da ol­ma­la­rı­na kar­şın ne­den ay­rı­ca “ku­rum­lar” da ver­gi­len­di­ril­mek­te­dir? Bir yan­dan ku­rum­lar ver­gi­len­di­ri­lir­ken di­ğer yan­dan bi­rey­le­re ku­rum­lar­dan dü­şen kar pay­la­rı­nın (ka

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!