TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİNDE ŞARTA BAĞLI MUAFİYETLERİN İHLAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Vergide genellik ilkesinin istisnası olarak karşımıza çıkan muafiyet düzenlemeleri bazı durumlarda şarta bağlı olarak sunulmaktadır. Böyle bir durumda yasada belirtilen şartların ihlali muafiyetin ortadan kalkması ve mükellefin tüm faaliyetlerinin vergiye tabi olması sonucunu doğuracaktır. Ancak yaptığımız araştırmalar Kurumlar Vergisinde durumun tamda böyle olmadığını göstermektedir. Çalışmamızda Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan şarta bağlı muafiyet düzenlemelerinin idare açısından değerlendirilmesine eleştirel olarak bakmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Muafiyet, İstisna, Vergide Kanunilik İlkesi.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

CONFIDENTIAL EXEMPTIONS RESULTS OF VIOLATION IN THE CORPORATE TAX

ABSTRACT

In some cases, exemption arrangements are presented as an exception to the principle of tax in general. In such a case, the breach of the conditions stated in the law will result in the abolition of exemption and the taxpayer’s all activities being subject to taxation. However, our research shows that this is not the case in Corporate Tax. In our study, we critically look at the evaluation of the statutory exemption arrangements in the Corporate Tax Law.

Keywords: Tax Exemption, Tax Exception, Legal Prıncıples On Tax.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!