TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVİR VE TAM BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN VERGİSEL HUSUSLAR

Ocak 2014 Sayı 304

ÖZET

Şirketler ticari hayatta varlıklarını sürdürebilmek için; gerek diğer şirketlerle birleşerek daha büyük ve köklü şirketler haline gelme, gerekse uzmanlaşma yolunu tercih edip daha küçük işletme yapılarına dönüşme yolunu seçebilmektedirler. Şirketlerin birleşmesi ve bölünmesi işlemleri genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu›nda da devir ve tam bölünme işlemlerinin vergisiz olarak gerçekleştirilmesi için aranılan şartlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra Katma Değer Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu›nda da devir ve bölünme işlemlerine yönelik istisna hükümleri yer almaktadır. Fakat bu vergisel avantajlardan yararlanılabilmesi için öncelikle Kurumlar Vergisi Kanunu›nun ilgili hükümlerinde yer alan şartlara uyulması gerekmektedir. Öte yandan, gerçekleştirilen devir ve tam bölünme işlemlerinin sonrasında da vergisel yönden dikkat edilmesi gereken önemli konular bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devir, Tam bölünme, Vergisiz birleşme, İstisna

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TAX-RELATED ISSUES TO CONSIDER IN TRANSFERS AND DEMERGERS CARRIED OUT ACCORDING TO THE CORPORATE TAX LAW

ABSTRACT

In order to sustain their existence in business life, companies may opt for mergers and becoming large and long-established companies or they may opt for specialization and turning into small businesses. Mergers and demergers are regulated in general terms in the Turkish Code of Commerce no 6102. Regulations regarding the conditions for realizing transfers and full demergers in a tax-exempt manner are also included in Corporate Tax Law no. 5520. In addition to this, exception provisions for transfers and demergers are also found in Value Added Tax Law and Stamp Duty Law. However, in order to benefit from these tax-related advantages, the conditions in the relevant provisions of the Corporate Tax Law must be fulfilled first. On the other hand, there are also important tax-related issues to be considered following transfers and full demergers.

Keywords: Transfer, Full demerger, Tax-exempt merger, Exception

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!