TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA SOVYET RUSYA VE AZARBEYCAN YARDIMLARI

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinin en yakın ve dostane olduğu dönem milli mücadele yılları olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Lenin ve Çiçerin gibi Rus yetkililer ile sıcak ve güçlü ilişkileri ve iletişimleri mücadelenin ilk günlerinden sonuna kadar devam etmiş ve Ankara Hükümetine en önemli dış yardımlar Sovyet Rusya’dan gelmiştir. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesi ve mali yardımda bulunmasının en önemli ve temel nedeni, Bolşevik İhtilali ile iş başına gelen Rusya yöneticilerinin, Çarlığı geri getirmek amacıyla açılan iç savaşın arkasında bulunan İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci emperyalist ülkelerin Türkiye’nin paylaşılması ile ilgili girişimlerin de içinde bulunduğu gerçeğini anlaması ve Anadolu hareketinin emperyalizme karşı bir baş kaldırma hareketi olarak kabul edilmesi olmuştur. Sovyetlerde Rus İç Savaşı (1918-1922) ile Anadolu’da Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) aynı yıllarda sürdürülmekte idi. Diğer taraftan, Türkler de yeterli güce ve kaynağa sahip olmadığı için yanında güçlü bir devletin varlığına ihtiyaç duymakta idi. Yürütülen mücadele için gerekli ekonomik kaynaklar içeri kadar dış yardımları da gerekli kılıyordu ve dış yardımların emperyalist batıdan sağlanması mümkün değildi. Sovyetlerden gelen yardımlar, para, erzak, savaş malzemeleri, silah ve cephane yardımları şeklinde olmuştur. Bu makalemizde tarihi ilişkilerin ışığında Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir yer tutan Sovyetler Birliği yardımları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Sovyet Yardımları, Azerbaycan Yardımları.

Jel Sınıflandırması: H-50,60,70,80.

SOVIET RUSSIAN AND AZERBAIJAN AIDS DURING THE YEARS OF TURKISH WAR OF INDEPENDENCE

ABSTRACT

The most closest and friendly relations between Turkey and Soviet Russia were experienced in the years of War of Independence. Mustafa Kemal Atatürk’s warm and strong relations and communications with the Russian Leaders such as Lenin and Chicherin continued from the beginning of struggle until the end of it and the most important foreign assistance and aid to the Ankara Government came from Soviet Russia. The most important and main reason of support and financial assistance by Soviet’s for the Independence War of Turkey is that Russian authorities who came in power by the Bolshevik Revolution had realized that the imperialist and colonialist countries such as England and France are on the back behind of attempts and projects related onto the partition of Turkey. The Russian Civil War in the Soviets (1918-1922) and the Turkish War of Independence (1919-1922) in Anatolia were continued in the same years. On the other hand, since Turks did not have sufficient power and resources, as well, they needed a strong state standing by. The economic resources required for the struggle carried out required internal aid as well as foreign aid, and it was not possible to obtain foreign aid from the imperialist West. The aid from Soviet Union was in the form of money, supplies, war materials, weapons and ammunition In this article, the aid of the Soviet Union, which has an important place in winning the War of Independence in the light of historical relations, is discussed.

Keywords: Turkish War of Independence, Mustafa Kemal Atatürk, Soviet Aid. Azerbaijan Aid.

Jel Classification: H-50,60,70,80.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!