TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KÜRESEL KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARI

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Makalemizde, Katma Değer Vergisinin küresel olarak yaygınlaşmasına ve doğrudan vergi gelirlerindeki düşüşün sebeplerine, tarafsız bir vergi sisteminin ülke ekonomileri üzerindeki etkilerine, blok zincir teknolojisinin vergi dünyasına getirdiği yeniliklere, Katma Değer Vergisinin temel önermesine ve farklı ülkelerdeki uygulamalarına değinilmiştir. Dünya genelinde bütçeyi finanse etmek için uzun zamandır doğrudan vergiler özellikle de kurumlar vergisi kullanılıyordu. 2008’in başlarındaki finansal krizle birlikte kurumlar vergisi üzerinden elde edilen gelir pek çok ülkede hızla düştü ve ülkelerin vergi gelirleri ile ilgili bakış açıları değişti. Ülkeler bütçe açıklarını kapatmak için dolaylı vergileri ön plana çıkardı. Dünya genelinde Katma Değer Vergisi oranları yükseldi.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Blok Zincir, Dolaylı Vergiler, Vergi Gelirleri.

Jel Sınıflandırması: H21, H26, H62

GLOBAL VALUE ADDED TAX PRACTICES

ABSTRACT

In our paper, we have touched on the global expansion of Value Added Tax and the reasons for the direct tax revenue decline, the effects of an impartial tax system on the economy of the country, the innovations introduced by the block chain technology into the tax world, the basic value added tax and its applications in different countries. In order to finance the world’s budget for a long time, direct taxes were used, especially corporate taxes. Along with the financial crisis in early 2008, income from corporate taxes quickly fell in many countries and the perspective of countries’ tax incomes changed. Countries have come up with indirect taxation in order to close budget deficits. value-added tax ratios rose worldwide.

Keywords: Value-Added Tax, Block Chain, Indirect Taxes, Tax Revenues.

Jel Classification: H21, H26, H62

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!