TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KUR FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SİL BAŞTAN

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

İdarenin yapmış olduğu tebliğ ve sirküler düzenlemeleri ile vermiş olduğu özelgelere göre, ödemenin daha sonra yapılması nedeniyle ortaya çıkan kur farkları vade farkı niteliğine haiz olup asıl işlemin tabi olduğu oranda KDV’ ye tabidir. Ancak bu görüş Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 2017 yılında verilen kararla vergilemede belirlilik ve kanunilik ilkelerine aykırılık nedeniyle kabul edilmemiştir. İdarenin görüşü, yargı kararında ifade edildiği gibi vergilemede belirlilik ve kanunilik ilkelerine aykırılık teşkil etmekle beraber, geç ödeme nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının KDVK’nın 35. Maddesi uyarınca matrahta vuku bulan bir değişiklik olarak dikkate alınmasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla sorunun bir an önce çözümlenebilmesi için KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan ilgili bölümün bu minvalde değiştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: KDV, Kur Farkı, Vergilendirme.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

BACK TO SQUARE ONE IN TAXATION OF EXCHANGE DIFFERENCES

ABSTRACT

According to the specifications and circulars issued by the administration, exchange differences resulting from payment later are classified as maturities differences and subject to VAT at the rate of the actual transaction. This opinion was not accepted in taxation because of its contradiction to the principles of certainty and legality, according to the decision of the council of state in 2017. As stated in the judgement, although the opinion of the administration is contrary to the principles of certainty and legality in taxation, the exchange rate differences arising from late payment shall not be considered as an obstacle to be taken into account in the tax base as per Article 35 of VAT. So that the problem can be solved as soon as possible, the relevant section of VAT General Practice Communiqué needs to be changed in this way.

Keywords: VAT, Exchange Differences, Taxation.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!