TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERİN ALMIŞ OLDUKLARI VERGİSEL ÖNLEMLER

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

2019 yılının Aralık Ayında Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp ardından birçok ülkeye yayılan Koronavirüs salgını, küresel bir sağlık problemi olmanın yanı sıra siyasi ve ekonomik bir krize dönüşmüştür. Salgının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmek isteyen ülkeler, birtakım önlem paketleri açıklamışlardır. Bu paketler içerisinde salgın nedeni ile zor duruma düşen ve mücbir sebeplere maruz kalan mükellefleri korumaya yönelik vergisel önlemlere de yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, salgın kapsamında en fazla vakanın görüldüğü ve ekonomik aktivitelerin önemli ölçüde durduğu 15 ülkenin salgına karşı almış oldukları vergisel önlemleri incelemektir. Bu kapsamda, önlem alınan vergi türleri, önlemlerin içeriği, sektörlere göre dağılımı, salgının başlangıcı ile önlem alınma zamanı arasındaki süre gibi kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, Mücbir Sebep, Vergisel Önlemler

Jel Sınıflandırması: E62, H20, H84, I18, K34.

TAX MEASURES TAKEN BY THE COUNTRIES MOST AFFECTED FOR COMBATING COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic which emerged in Wuhan city of China in December 2019 and then spread throughout the whole world has caused political and economic crises besides being a global health problem. The countries which want to decrease the effects of pandemic on the economy have announced a number of the measures packages. Tax measures are also included within these support packages in order to protect taxpayers who have been in a difficult condition due to the pandemic and exposed to force majeure. This study aims to compare the taken tax measures which are to protect taxpayers in the pandemic period. For this purpose, 15 countries where economic activities have reduced significantly and the cases are most common were selected. In this context, some evaluations have been made within several criteria. These criteria are; the content of the tax measures; which taxes have been considered; their distribution by sector, and the time delay between the implementing measures and beginning the pandemic.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, Force Majeure, Taxational Measures

Jel Classification: E62, H20, H84, I18, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!