TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONUT OLARAK SATILAN YAPILAR İÇİN KDV ORANI VE NET ALAN HESABI

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Ticari faaliyet kapsamında konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranında, esas kriter olan net alan kavramı karışıklıklara sebep olmaktaydı. Gelir İdaresi Başkanlığı, konutta net alan tanımlamasına kendi yayımlamış olduğu genel tebliğ ile karar vermekteydi. Vergi yargısı; konutta net alan kavramının teknik bir kavram olduğuna karar vermiş ve konutta net alanın tespitinde yetkili mevzuatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği olduğunu belirtmiştir. Yargı kararıyla, KDV Uygulama Genel Tebliği’nin net alana ilişkin bölümünü genel tebliğden çıkarılmış ve konu açıklığa kavuşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Konut tesliminde KDV, Net alan.

Jel Sınıflandırması: H25, H22, H24, H29.

VAT RATIO AND NET AREA ACCOUNT FOR BUILDINGS SOLD AS RESIDENTIAL

ABSTRACT

The concept of net area, which is the main criterion, caused confusion in the VAT rate to be applied in the housing deliveries within the scope of commercial activity. The Revenue Administration decided on the definition of net area in the housing by the General Regulations. Tax judgment; determined that the concept of net area in housing is a technical concept and stated that the competent legislation is the Planned Areas Type Reconstruction Regulation published by the Ministry of Environment and Urbanization. With the decision of the judiciary, the section of the General Regulation on VAT Implementation has been removed from the General Regulation and the issue has been clarified.

Keywords: Value Added Tax, VAT Rate In The Housing Deliveries, Net Area.

Jel Classification: H25, H22, H24, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!