TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI VE VERGİLEMESİ

KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI VE VERGİLEMESİ

 

 

Selçuk TEKİN

Gelirler Başkontrolörü

 

I- Gİ­RİŞ

 

Bi­lin­di­ği gi­bi ba­zı ül­ke­ler, di­ğer ül­ke­ler aley­hi­ne fon ve ya­tı­rım­la­rı çek­mek için ver­gi er­te­le­me ola­na­ğı ge­ti­ren, za­rar­lı ver­gi re­ka­be­ti­ne yol açan uy­gu­la­ma­la­ra yer ver­mek­te­dir­ler. Ver­gi sis­te­mi­miz­de ver­gi ka­yıp ve ka­ça­ğı­na yol açan ve ver­gi­den ka­çın­ma­da kul­la­nı­l

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!