TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONKORDATO KAPSAMINDAKİ ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İKK) 285 ila 309 maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordato, 28.02.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilip 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yeni bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu değişiklikle, bünyesinde pek çok sorunu barındıran iflasın ertelenmesi uygulaması yerine konkordato müessesesi getirilmiştir1. Konkordato çok önceden beri var olan bir kurum olmasına rağmen, 28.02.2018 tarihinde yapılan bu değişiklikler ile daha pratik ve uygulanabilir hale getirilmiştir. Bu makalede konkordato müessesi kapsamındaki alacak ve borçların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri doğrultusunda değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konkordato, İflasın Ertelenmesi, Borçların Yeniden Yapılandırılması, Şüpheli Alacak Karşılığı, Değersiz Alacak, Vazgeçilen Alacak.

Jel Sınıflandırması: G33, H20, H29, K34.

VALUATION OF RECEIVABLES AND PAYABLES UNDER ARRANGEMENT FOR BANKRUPTCY

ABSTRACT

Arrangement for bankruptcy was transformed into a new structure by adopting the Law No. 7101 on the Amendment to the Law on Execution and Bankruptcy and Certain Laws, which was adopted in the TGNA on 28.02.2018 and published in the Official Gazette on 15.03.2018. With this amendment, instead of the postponement of bankruptcy which contains many problems within its structure, arrangement for bankruptcy was introduced. Although arrangement of bankruptcy is an institution that has existed long ago, it has been made more practical and feasible with these changes made on 28.02.2018. This article will focus on the valuation and accounting of receivables and payables within arrangement for bankruptcy under the provisions of the Tax Procedure Law (TCC) No. 213.

Keywords: Arrangement for Bankruptcy, Postponement of Bankruptcy, Restructuring of Payables, Provision for Doubtful Receivables, Non-Valued Receivables, Discontinued Receivables.

Jel Classification: G33, H20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!