TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETLERDE FİNANSAL RAPORLAMA SÜREÇLERİNİN BORÇLARIN YÖNETİMİNE ETKİSİ

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

Konkordato süreci; finansal zorluğa düşen şirketlerin iyiniyet çerçevesinde belli bir süre koruma altına girmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreç içerisinde şirketler geriye dönük olan borçlarını ileri vadede ve belli bir oranda indirimli olarak ödeme imkanı bulabilmektedir. Şirketler konkordato için mahkemeye başvuru sırasında kayıtlı ve rayiç değer bilançolarını sunmak durumundadırlar. Aynı zamanda hazırlanan ön proje ekinde şirketin hangi kaynaklardan, hangi sürede borçlarını ödeyebileceklerini göstermeleri gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanan finansal raporların ve ödeme planının alacaklılar tarafından görülmesi ve onaylanması zorunludur. Bundan sonraki önemli olan süreç, şirket yönetiminin bu plana uyabilme imkanını oluşturabilmesidir. Konkordato sürecindeki finansal raporların gerçeğe ve amaca uygun hazırlanması, hem alacaklıların ikna edilmesine hem de borç yönetimine önemli katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada konkordato süreçleri anlatılarak, ABC A.Ş.’ye ait finansal tablolar üzerinde konuya ilişkin örnek bir uygulama yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama, Konkordato, Kayıtlı Değer, Rayiç Değer.

Jel Sınıflandırması: G33, M49.

THE EFFECT OF FINANCIAL REPORTING PROCESSES ON MANAGEMENT OF DEBTS IN COMPANIES THAT DECLARE INSOLVENCY CONCORDAT

ABSTRACT

The concordat process aims companies which are in financial difficulty to be under preservation within the frame of goodwill. During this period companies have the opportunity to pay their retrospective debts at a later date and a proportionally reduced rate. Companies have to submit their book and current value balance sheets during application to the court for concordat. Additionally in the annex to the preliminary project the company is required to specify that from which sources they can pay their debts in how long time. It is obligatory that financial reports prepared in this manner and payment plan are seen and approved by creditors. The following important process for company management is to provide opportunity to comply with this plan. Preparing realistic and expedient financial reports during the concordat process , makes a significant contribution to persuade creditors and also debt management. In this study, a related model application has been performed on financial charts of ABC Inc. Co. by explaining concordat processes.

Keywords: Financial Reporting, Concordat, Registered Value, Current Value.

Jel Classification: G33, M49.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!