TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNDE İSTİSNA

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

7161 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncıların kitap ve süreli yayın teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Düzenleme 1.2.2019 itibariyle uygulamaya başlanmış, ancak uygulamanın ne şekilde yürütüleceğine dair sorunlara yönelik tebliğ yayımlanmadığından tereddütler oluşmuştur. Kitap ve süreli yayınların tesliminde istisnaya yönelik alt sınırın belirlenmesi, uygulamanın ne şekilde yürütüleceği, istisnanın tüketicilere yansıması ve kanundaki yerine ilişkin sorunlar dikkat çekmektedir. 7166 sayılı Kanun ile söz konusu sorunlar çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kitap, Süreli yayın, Yayıncılık sertifikası, İstisna.

Jel Sınıflandırması: K34, H29.

TAX EXCEPTION IN THE DELIVERY OF BOOKS AND PERIODICALS

ABSTRACT

Within the Law No. 7161, it is performed some regulations in Value Added Tax Law. The regulation is mentioned about the publishers which are given a publication certificate by The Ministry of Culture and Tourism are included in the tax exception for delivering of their books and periodicals. This regulation is beginning to perform in 1.2.2019 but the process of practices of this regulation is subjected to unclear. No related communiqué has been published. This situation created hesitations. This situation is noteworthy about these things as follows: the determination of the lower limit of the tax exception of delivering the books and periodicals, how to proceed the regulation, whether the exception is incidence or not through the consumers. With the Law No. 7166, these problems have been tried to be solved.

Keywords: Book, Periodical, Publication Certificate, Exception.

Jel Classification: K34, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!