TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KISMİ BÖLÜNME’DE AMORTİSMAN UYGULAMASI

Ocak 2015 Sayı 316

ÖZET

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kısmi bölünmede faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Aktif kalemlerin büyük bir bölümünü ise çoğunlukla amortismana tabi kıymetler oluşturmaktadır. Bu bakımdan kısmi bölünme yoluyla varlıkları devreden ve devralan işletmeler bakımından amortisman uygulamalarında nasıl bir yöntem izleyeceği önem kazanmaktadır. Zira amortismanın mutlak surette yıllık olarak ayrılması gerekmektedir. Dolayısıyla da gerek devreden, gerek devralan işletmeler bakımından, amortisman uygulamalarının amortismanın yıllık ayrılma vasfından ayrılmayacak şekilde ayrı ayrı gerçekleştirilmesi elzemdir.

Anahtar Kelimeler: Kısmi Bölünme, İşletme Bütünlüğü, Kıst Amortisman,

Jel Sınıflandırması: H20, H29, M41

THE PRACTICE OF AMORTIZATION IN PARTIAL DEMERGERS

ABSTRACT

Accordingto the Corporate Tax Law, it is obligatory to transfer the necessary assetsandliabilitiesforcontinuation of activity in case of partialdemergers. Securitiessubjecttoamortizationmostlymakeupthemajority of assetitems. Accordingly, it becomesimportantwhichmethodwill be followed in terms of thecompanieswhich transfer andtakeovertheassetsbyway of partialdemergers in amortizationpractices. Infact, amortizationmustcertainly be reservedannually. Therefore, it is essentialtocarryoutamortizationpracticesseparatelysuchthatthedepreciationpracticefollowsannualamortization, in terms of thecompanieswhich transfer andtakeovertheassets.

Keywords: Partial Demerger, Company Integrity, Prorata Depreciation,

Jel Classification: H20, H29, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!