TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. TAHİR ERDEM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONUSUNDA SON GELİŞMELER

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Bu çalışmada, kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında yer alan özel hayatın gizliliği ve bu gizliliğin korunmasına ilişkin ana unsurlardan birini teşkil eden kişisel verilerin korunması konusunda ülkemizde yakın bir zamanda gerçekleşen gelişmeler üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği paketiyle başlayan süreçte gelinen nokta itibariyle iki önemli adım olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Veri, Kişisel Verilerin Korunması, Temel Hak ve Özgürlükler, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi.

Jel Sınıflandırması: K32, K33, K39, K40

LATEST DEVELOPMENTS ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

ABSTRACT

This articles aims to address the recent developments in our country regarding the protection of personal data, which makes up the basic element for the right of privacy that is among the basic rights and freedoms of people and for protecting this privacy. Within this context, the article deals with the Law on Protection of Personal Data and the Law on Adopting the Approval of the Agreement on Protection of Individuals in the Face of Automatic Processing of Personal Data as two important steps for what has been achieved so far in the process that started with the Constitutional amendment package of 2010.

Keywords: Personal Data, Protection of Personal Data, Basic Rights and Freedoms, Agreement on Protection of Individuals in the Face of Automatic Processing of Personal Data.

Jel Classification: K32, K33, K39, K40

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!