TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE VERGİNİN KONUSU MUAMMASI

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

2019 yılının son aylarında başlayıp 2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini gösteren KORONA virüsü kaynaklı COVİD-19 pandemisine karşı virüsün görüldüğü ülkelerde çok önemli tedbirler alınmış ve bu kapsamda sağlık alanı başta olmak üzere birtakım sosyo-ekonomik düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde de sağlık alanında alınan tedbirler kadar önemli olan ve hatta daha çok dikkat çeken ekonomik düzenlemeler yapılmıştır. Hayata geçirilmesi amaçlanan düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesi daha önce de sınırlı şekilde, belirli şartları taşıyan sektörlerde ve işyerlerinde uygulama alanı bulan “Kısa Çalışma” Uygulamasıdır. Bu makalede adı geçen uygulamanın kapsamı, şartları, uygulama kapsamındaki ödemelerin hesaplanması açıklanacak olup bu ödemelerin vergisel boyutuna ilişkin olarak verginin konusuna ilişkin farklı bazı görüşlere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: kısa çalışma uygulaması, kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma ödeneğinin hesaplaması, kısa çalışma ödeneğinde vergi konusu, zorlayıcı sebepler, pandemi.

Jel Sınıflandırması: K34, K39

SHORT WORKING PRACTICE AND THE PLACE OF SHORT WORK PAY IN TAX LAWS

ABSTRACT

In the countries where the virus was observed against the KORONA pandemic originating from the COVID-19 virus, which started in the last months of 2019 and showed its effect in our country together with the world in 2020, very important measures were taken and regulations were made. The most important measures taken against the disease are the precautions taken in the field of health. In our country, economic arrangements that are as important and even more noticeable as the measures taken in the field of health have been made. One of the most important arrangements that are intended to be implemented is the Short Work Practice, which has found application in sectors and workplaces that meet certain conditions before. In this article, the scope, conditions, calculation of the payments within the scope of the application and the tax dimension of these payments will be examined in detail.

Keywords: short-working practice, short-working allowance, calculation of short-working allowance, subject of tax in short-time working allowance, compelling reasons, pandemic.

Jel Classification: K34, K39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!