TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, kıdem tazminatının muhasebe standartları açısından muhasebe ve raporlaması hakkında bilgilendirme yapmak ve vergi kanunları açısından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarının kıdem tazminatına dair muhasebeleştirme ve ölçme gereklilikleri açıklandıktan sonra, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında kıdem tazminatının uygulaması hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kıdem Tazminatı, Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları, Vergi, Çalışanlara Sağlanan Faydalar.

Jel Sınıflandırması: H55, K31, K34.

ASSESSMENT OF SEVERANCE PAYMENTS İN TERMS OF ACCOUNTİNG STANDARDS AND TAX LEGİSLATİON

ABSTRACT

The aim of this study is to provide information on the accounting and reporting of severance pay in terms of accounting standards and to show how they are evaluated in terms of tax laws. In this framework, after the requirements for recognition and measurement of severance payments for national and international accounting standards have been disclosed, will be informed the application of severance pay in the scope of employee benefits.

Keywords: Severance Payments, International and National Accounting Standards, Tax, Employee Benefits.

Jel Classification: H55, K31, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!