TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KESİN HESAP KANUNUNUN ETKİN ŞEKİLDE DENETLENEMEMESİ PROBLEMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Çalışmada, kesin hesap kanununun bütçe hakkı ve hukuk devleti ilkesi yönünden taşıdığı önem göz önünde tutularak, söz konusu kanunun tabi olduğu denetim yolları eleştirel bir bakış açısı ile incelenmektedir. Bu inceleme sırasında, denetim sürecinde oluşan sorunlar ve yaşanan eksiklikler ortaya konarak, bu sorun ve eksiklerin giderilmesi için çözüm önerileri getirilmeye çalışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kesin Hesap Kanunu, Yasama Denetimi, Sayıştay Denetimi, Anayasa Mahkemesi, Bütçe.

Anahtar Kelimeler: Kesin Hesap Kanunu, Yasama Denetimi, Sayıştay Denetimi, Anayasa Mahkemesi, Bütçe.

Jel Sınıflandırması: H00, H61, H83.

THE PROBLEM OF THE UNEFFICIENT AUDITING ON THE FINAL ACCOUNTS AND SOLUTION SUGGESTIONS

ABSTRACT

In the study, regarding the importance of final accounts law in the realization of rule of law principle and budget right, the auditing mechanisms applied on such law are being examined as a critical point of view. During such examination the ineffective and problematic sides of the auditions are put forward and solution are tried to be suggested.

Keywords: Fiscal Accounts Law, Legislative Audition, Court Of Accounts, Constitutional Court, Public Budget.

Jel Classification: H00, H61, H83.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!