TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KDV VE ÖTV AÇISINDAN ULUSLARARASI VERGİLENDİRME SORUNUNA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

Harcamalar üzerinden alınan vergiler, önemini her zaman korumaktadır. Bu vergiler aynı zamanda dolaylı vergiler olarak da adlandırılmaktadır. Esas olarak ön plana çıkan vergiler ise, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi’dir. Çünkü vergi gelirleri içindeki payı en yüksek olan iki vergi türü olarak bilinmektedir. Ülkemizde Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi uygulamalarına geçilmesiyle birlikte birçok vergi türü kaldırılmıştır. Kaldırılan vergilerle birlikte, harcama vergileri alanında vergi sistemimizde önemli bir sadeleştirme gerçekleştirilmiştir. Harcama vergileri alanında yürürlüğe konulan söz konusu vergiler, sadece vergi sistemimizi sadeleştirmekle kalmamış aynı zamanda vergi gelirlerimizi de olumlu yönde etkileyerek bütçe dengemizin iyileşmesine katkıda bulunmuştur. Uluslararası vergileme boyutunda baktığımızda ise, bu iki vergi oldukça önem arz etmektedir. Katma Değer Vergisi açısından esas incelenecek konular varış ülkesinde vergilendirme prensibi, mal ihracatının ne zaman yapılacağı, ithalatta vergi istisnası gibi konulardır. Özel Tüketim Vergisi için de esas olarak, ihracat istisnası ve ihracatta Özel Tüketim Vergisi iadesi gibi konular uluslararası vergileme çerçevesinde ele alınarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Uluslararası Vergilendirme, Varış Ülkesinde Vergilendirme.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, K33.

EVALUATION OF INTERNATIONAL TAXATION PROBLEM IN THE CONTEXT OF VAT AND ED

ABSTRACT

Taxes implemented on expenditures are still important. These taxes are also called indirect taxes. The main taxes among them are Value Added Tax and Excise Duty as they have the highest income proportion among the tax incomes. In Turkey, most tax types are removed since the beginning with the use of Value Added Tax and Excise Duty. Thus, along with the removal of different tax categories, Turkey’s tax system has become more simplified in the domain of expenditure tax. Not only taxes implemented in the domain of expenditure taxes has simplified the tax system in Turkey, but also they have contributed to the recovery of budget balance by effecting tax incomes in a positive way. When we look at the international taxation dimension, those taxes have real importance. Subjects which will be examined from the perspective of Value Added Tax are the taxation principle of the destination country, period of commodity exporting, and tax exemption in importation. Regarding Excise Duty, the study will evaluate the export exception and refund of Excise Duty in exportation within the framework of international taxation.

Keywords: Value Added Tax, Excise Duty, International Taxation, Taxation of Destination Country.

Jel Classification: H20, K34, K33.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!