TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHININ BELİRLENMESİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

Bir verginin doğru bir şekilde hesaplanması konusunda en önemli husus üzerinden vergi hesaplanacak miktarın açık ve doğru olarak belirtilmesidir. Yani vergi matrahının net olarak ortaya çıkarılmasıdır. Katma değer vergisi (KDV) matrahının hesaplanması, bu matraha dahil olan/olmayan unsurların belirlenmesi ve özellikli bazı durumlarda matrahın ne şekilde tespit edileceği ile ilgili olarak gerek vergi uygulamasında gerekse de literatürde çeşitli tartışmalar mevcuttur. İthalatta matrahın belirlenmesi, kur farklarının matraha dahil olup olmadığı, matrahın sonradan değişmesi, özel tüketim vergisinin (ÖTV) matraha dahil olması, özel matrah şekilleri ve arsa karşılığı inşaat işlerinde matrah konuları tarafımızca bunlardan en önemlileri olarak görülmektedir. Makalemizde bu hususlara ilişkin olarak başta mevzuat hükümleri olmak üzere, yargı kararları, literatürdeki görüşler ile vergi idaresinin görüşleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matrah, Katma Değer Vergisi, İthalat, Kur Farkları.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

SPECIFIC TOPICS FOR DETERMINING THE BASE OF ADDED VALUE TAX

ABSTRACT

The most important issue about the correct calculation of a tax is the explicit and accurate indication of the amount to be taxed. In other words, the tax base is revealed clearly. There are various debates in the application of tax and in the literature regarding the calculation of the value added tax (VAT) base, the determination of the elements that are not included in this matrix and how to determine the base in certain cases. The determination of the base in imports, whether the foreign exchange differences are included in the matrix, the change of the tax base, the inclusion of special excise duty in the matrix, the types of special matrices and the land subject to construction works are the most important ones. In this article, the opinions of the judiciary, the opinions in the literature and the opinions of the tax administration were evaluated.

Keywords: Tax Base, Value Added Tax, Import, Exchange Differences.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!