TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAT KARŞILIĞI ARSA TESLİMİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Gayrimenkul satış kazancı istisnasının uygulanabilmesi için taşınmazların satılması ve bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu nedenle, istisna şartlarını taşıyan gayrimenkullerin para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir. Kat karşılığı arsa devrinde olduğu gibi, bir mal veya hakkın başka bir mal veya hak ile değiştirilmesini ifade eden trampa işlemlerinde de nakte dönülmediği için istisna uygulanmamaktadır. Kanun koyucu, vadeli satışta, nakte dönmek için, mükelleflere iki yıllık bir süre tanımaktadır. Aynı sürenin arsa karşılığı alınan konut veya işyerlerinin nakte çevrilmesi için de geçerli olmasının ve kat karşılığı arsasını teslim eden mükelleflerin de istisnadan yararlanmasının doğru olacağı kanaatinizdeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kat Karşılığı İnşaat İşi, KVK 5/1-e, Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

LAND DELIVERY FOR FLOOR AND REAL ESTATE SALES GAIN EXCEPTION

ABSTRACT

In order to apply the real estate sales gain exception, the immovable property must be sold and a profit shall be obtained from this transaction and an improvement should be made in the financial structure of the selling institution. For this reason, transactions such as transfer and assignment and exchange of real estates that have the conditions of exception without money are not included in the scope of exception. As in land transfer in exchange for floors, no exemption is applied as no swap transactions can be made in exchange transactions which express the replacement of a good or right with another good or right. The lawmaker gives the taxpayers a two-year period to return to cash. We believe that it is true that the same period is valid for the conversion of housing or workplaces purchased for land and that the taxpayers who deliver the land in return for floor benefit from the exception.

Keywords: Construction Work for Floor, Article 5/1-e of Corporate Tax Law, Exception of Real Estate Sales Gain.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!