TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KARŞILIKLI SONLANDIRMA VEYA İKALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN İADESİ

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Son günlerde en çok konuşulan konuların başında kıdem tazminatı ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade edileceği gelmektedir. Gerek basılı gerekse görsel ve sosyal medya üzerinden söz konusu duruma ilişkin birçok haber ve yorum yapılmaktadır. Mevzunun dayanağı ise 30/01/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında işçilere ödenen tazminatlar üzerinden yapılan gelir vergisi kesintileridir. Yazımızda söz konusu hususa ilişkin tarihsel süreç ve son gelişmeler ele alınarak, kendisinden kesinti yapılan hizmet erbabının nasıl iade alabileceği konuları açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıdem Tazminatı, İkale Sözleşmesi, Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi, 7103 Sayılı Kanun, 7162 Sayılı Kanun, 303 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği.

Jel Sınıflandırması: K3, K34.

REFUNDING OF TAXES ON PAYMENTS MADE UNDER MUTUAL AGREEMENT OR MUTUAL TERMINATION AGREEMENT

ABSTRACT

Nowadays one of the most talked about topics is refunding of income tax deductions on severance pays. Both in written and visual media a lot of news and commemts are made about this issue. The issue is based on the income tax deuctions made on the compensations which are paid to the workers in the scope of Income Tax Law No. 7162 and Law of Amendments promulgated on January 30, 2019 in official gazette and Mutual Agreement or Mutual Termination Agreement before March 27, 2018. In this paper by discussing the historical process and recent developments for the topic in question, there will be explained how workers have income tax deductions can get refund.

Keywords: Severance Pay, Mutual Payment, Mutual Termination Agreement, Law No. 7103, Law No. 7162, General Communique No. 303 on Income Tax.

Jel Classification: K3, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!