TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KARIN SERMAYEYE EKLENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

İştirak edilen şirketin kar yedeklerini sermayeye ekleyerek ortaklara bedelsiz hisse vermesi durumunda vergi uygulamasının nasıl olacağına ilişkin 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan düzenleme Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Mali İdare bu karara karşı Vergi Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulunmuş olup bu Kurul konu hakkındaki kararını henüz vermemiştir. Ancak iptal kararı birçok mükellefi yakından ilgilendirmektedir. Çalışmamızda iptal kararının gerekçeleri ile şirketler üzerindeki olası vergi etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kar Payı, Sermaye Artışı, Bedelsiz Hisse.

Jel Sınıflandırması: K22

NON-PAID UP SHARES WHICH WERE OBTAINED AS A RESULT OF THE PROFIT ADDITION TO CAPITAL

ABSTRACT

The arrangement in General Communiqué of Corporate Tax No.1 Series, which is regarding the taxation in case of granting non-paid up shares to shareholders by adding the profit reserves to the capital of the participating company, has been canceled by the Council of State. The Fiscal Administration has filed an appeal the General Assembly of Tax Courts against this decision and this Board has not yet decided on the matter. The reasons for the cancellation decision and the possible tax effects on the Company will be examine in our article.

Keywords: Dividend, Capital Increase, Non-paid up Share.

Jel Classification: K22

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!