TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KARBON SERTİFİKALARININ VERGİLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖNERİNİN ANALİZİ

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

Çevre duyarlılığı ve iklim değişikliğinin günümüz dünyasında önem kazanması, çevre vergilerinin de aynı şekilde önem kazanmasına neden olmuştur. Sera gazı salınımı ile ilgili olarak özellikle Kyoto Antlaşması ile birlikte yeni bir ticaretin de ortaya çıktığı ve gün geçtikçe söz konusu ticaretin ülkeler arasında yaygınlık gösterdiği görülmektedir. Yeni ortaya çıkan ve gelişerek büyüyen bu ticaret, literatürde karbon ya da emisyon ticareti olarak adlandırılmaktadır. Karbon ticaretinin gelişimi; karbon sertifikası, karbon kredisi ya da emisyon permisi olarak adlandırılan bu ticaretin yapılmasına aracılık eden enstrümanların ve bu ticaretin yapıldığı karbon pazarları ve borsalarının da gelişimine neden olmuştur. Günümüzde bazı ülkelerde uygulanmakta olan karbon vergisinden farklı bir kavram ve uygulama olan karbon ticareti, ülkemizde de gönüllü karbon pazarları aracılığı ile yapılmaktadır. Ülkemizde gönüllü karbon pazarları aracılığı ile yapılmakta olan karbon ticaretinin vergilendirilmesi makalede incelenerek, yakın bir gelecekte zorunlu karbon pazarları aracılığı ile yapılacağı düşünülen karbon ticaretinin vergilendirilmesine ilişkin öneri yapılarak, söz konusu önerinin analizine makalede yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon Ticareti, Karbon Vergisi, Karbon Sertifikası, Emisyon Kredisi, Emisyon Permisi.

Jel Sınıflandırması: H2, H3.

EVALUATION OF TAXATION OF CARBON TRADE AND ANALYSIS OF A PROPOSAL

ABSTRACT

Environmental awareness and climate change have gained importance in today’s world and environmental taxes have gained importance in the same way. As regards the greenhouse gas emissions, it is seen that a new trade emerged especially with the Kyoto Treaty and that the trade in question is widespread among countries. This newly emerging and growing trade is called the carbon or emission trade in the literature. Development of carbon trade; the carbon certification, carbon credit or emission perm, and the carbon markets and exchanges of these instruments. Carbon trade, which is a different concept and application than the carbon tax currently being implemented in some countries, is also carried out through voluntary carbon markets in our country. In our country, the taxation of carbon trade through carbon markets is examined.

Keywords: Carbon Trading, Carbon Tax, Carbon Certificate, Emission Credits, Emission Permits.

Jel Classification: H2, H3.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!