TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KANUNİ TEMSİLCİNİN VERGİSEL SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğuna ilişkin doktrin ve uygulamada ki karmaşa, yine bazı özel hallerde temsilci benzeri durumundaki kişilerin, kanuni temsilcilik koşullarını taşıyıp taşımadığı veya hangi hallerde kanuni temsilci sıfatı ile değerlendirilmeleri gerektiği konusunun açıklanmasının zorunluluğunu gerektirmektedir. Kanaatimize göre kanuni temsilcilik için fiili imkana sahip olunması, diğer bir deyişle tasarruf yetkisi ile beraber söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle; bu çalışmada bazı özel hallerdeki temsilcilerin durumları bu nitelikler aracılığı ile değerlendirilerek kanuni temsilci sıfatına haiz olup olmadıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanuni Temsilci, Vergisel Sorumluluk, Vergi Hukuku, Amme Alacağının Tahsili

Jel Sınıflandırması: K34

SPECIAL CIRCUMSTANCES ABOUT TAX LIABILITY OF A LEGAL REPRESENTATIVE

ABSTRACT

Complexities in the doctrine and practice in connection with tax liability of legal representatives require clarification of the question of whether a person having a position similar to representative meets the criteria for acting as legal representative or not or in which circumstances that person should be considered as a legal representative. In our opinion, acting as a legal representative is possible with actual competence, in other words, in the presence of power of disposition. Therefore, in the present study, it has been concluded that position of representatives are considered based on these competences in certain special circumstances in order to determine whether they are competent to act as a legal representative or not.

Keywords: Legal Representative, Tax Liability, Tax Law, Collection of Public Receivables

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!