TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KANUNİ DÜZENLEME NEDENİYLE FERAGAT EDİLEN ALACAK DEĞERSİZ ALACAK MIDIR?

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

7104 sayılı Kanun ile değersiz alacaklarda KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda yapısal değişikliğe gidilmiştir. Aynı Kanun’da tıp fakültelerine bağlı döner sermaye işletmelerine yapılan ilaç ve tıbbi malzeme satışlarına ilişkin alacakların 2547 sayılı Kanun kapsamında iskonto uygulanmak suretiyle ödenebileceği de öngörülmüştür. Çalışmamızda, iskonto uygulaması nedeniyle feragat edilen alacağın değersiz alacak kapsamında olup olmadığı ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 7104 sayılı Kanun, Değersiz Alacak, Feragat Edilen Alacak

Jel Sınıflandırması: E62, H2, M41

IS WORTHLESS RECEIVABLE THE RECEIVABLE TO BE WAIVED DUE TO LEGAL REGULATION?

ABSTRACT

The Law No: 7104 introduced structural changes in whether VAT deduction is possible in the case of bad (worthless) debts or not. The Law also stipulated that the payables concerning the sales of medication and medical supplies to the revolving funds affiliated to the faculties of medicine can be paid by applying reductions under the scope of the Law No: 2547. In our study, seeks to find out whether the receivable waived due to the discount practice falls under the definition of bad debts or not.

Keywords: Law No 7104, Bad Debts (Worthless Receivable), Waived Receivable

Jel Classification: E62, H2, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!