TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU MALİYESİ VE VERGİ ETİĞİNDE MAKYAVELİZM

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Modern çağda ekonomik sistemin para ekonomisine dayanmasıyla birlikte vergiler zorunlu bir yükümlülük olarak kamu maliyesinin önemli bir parçası haline gelmiştir. İnsanların vergiye gönüllü uyumlarını açıklayan en önemli husus, vergiye karşı “içsel bir motivasyon” olarak ifade edilen vergi ahlakıdır. Makyavelizme göre, devletin bekası için yönetici veya kralın erdemsizliği ve zulmü erdem sayılır. Günümüzde vergilerin toplumsal bir huzursuzluk kaynağına dönüştüğü yadsınamaz bir gerçekliktir. Türkiye’de 2002-2017 yılları arasında vergi yükündeki hissedilir artış, vergi mükelleflerinde vergi bilincine ters orantılı olarak negatif vergi etiğine dönüşmektedir. Devletin topladığı vergileri ilgili kanunda belirtilen gerekçenin dışında harcadığı, harcayabileceği kaygısı vergi mükelleflerinde güvensizlik oluşturarak negatif vergi ahlakına dönüşür.

Anahtar Kelimeler: Vergi Etiği, Vergi Uyumu, Vergi Bilinci, Kamu Maliyesi, Makyavelizm, Vergisel Teşvikler.

Jel Sınıflandırması: H, H2, H26, H21, H23.

MACHIAVELLIANISM IN PUBLIC FINANCE AND CURRENT TAX ETHICS

ABSTRACT

In the modern era, the tax system has become an essential part of public finance as the economic system relies on the money economy. The most important issue explaining people’s voluntary compliance with tax is the tax morality, which is expressed as an “intrinsic motivation” against tax. According to Machiavellian, for the survival of the state, lack of virtue and cruelty are the virtues of the ruler or the king. Today, it is an undeniable reality that taxes have become a source of social unrest. A marked increase in the tax burden between the years of 2002-2017 in Turkey, turns into a negative tax ethics in taxpayers in inverse proportion to tax consciousness. Taxes collected by the state, other than the reasons specified in the relevant law, create distrust among taxpayers and turn into negative tax ethics.

Keywords: Tax Ethics, Tax Compliance, Tax Consciousness, Public Finance, Machiavellianism, Tax Incentives.

Jel Classification: H, H2, H26, H21, H23.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!