TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU İDARELERİ ÖDEDİKLERİ YÜKLENİCİ (TAŞERON) FİRMA PERSONELİNİN KIDEM TAZMİNATLARI İÇİN YÜKLENİCİ FİRMAYA RÜCU EDEBİLİR Mİ, ETMELİ Mİ?

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen yüklenici firma personelinin hizmet akdinin İş Kanununa göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren sebeplerle sona ermesi/erdirilmesi halinde kıdem tazminatının alt işveren olarak ilgili yüklenici firma tarafından değil, asıl işveren olarak ilgili kamu idaresi tarafından ödenmesi hükme bağlanmıştır. Bu makalemizde kamu idarelerinin yüklenici firma personeline ilişkin olarak ödedikleri kıdem tazminatları için bu personeli işe alan, sevk ve idaresinde istihdam eden ve ücretini ödeyen yüklenici firmaya rücu edip etmeyecekleri hususu ilgili yasal düzenlemeler ve emsal yargı kararları doğrultusunda irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kamu idaresi, kıdem tazminatı, yüklenici firma, taşeron, personel, rücu

Jel Sınıflandırması: J32, J41, K31

SHOULD OR CAN PUBLIC ADMINISTRATIONS RECOURSE TO CONTRACTORS FOR SEVERANCE ALLOWANCE OF THE CONTRACTOR’S PERSONNEL?

ABSTRACT

As known, through the arrangement brought by the Code numbered 6552, if the service contract of contractor’s personnel employed through service procurement is terminated due to the reasons requiring severance allowance payment, termination of the employment contract according to the Labor Law of the service contract, it is decreed that the severance payment will be paid by public administration, instead of sub-contractor. In this article, by means of legal provisions and precedent adjudication, we shall investigate whether public administrations are allowed to recourse to contractors for severance allowance payment.

Keywords: Public administration, severance allowance, contractor, sub-contractor, personnel, recourse

Jel Classification: J32, J41, K31

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!