TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞYERİ DEVRİNİN İHBAR - KIDEM TAZMİNATI YÖNÜNDEN ESASLARI VE SONUÇLARI

Mart 2012 Sayı 282

ÖZET

Fesih hakkı, iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. Bildirimli fesih belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmelerinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulunarak önel tanıması gerekmez. İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanunu 6.maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlarda ise devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu olduğu aynı yasa maddesinde açıklanmış ve devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşyeri Devri, Fesih Hakkı, Hizmet Akti, İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı, Bozucu Yenilik Doğuran Hak, Bildirimli Fesih, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Yazılı Şekil Şartı, Hak Düşürücü Süre, Emsal İşçi

Jel Sınıflandırması: J30, J33, J38, J83, M52

PRINCIPLES AND RESULTS OF ASSIGNMENT OF THE WORKPLACE IN TERMS OF SEVERENCE - NOTICE PAY

ABSTRACT

Right of cancellation is a right that gives the authority to cancel the labor contract immediately or after a certain period and creates dissolving novelty and that is required to be directed to the other party. Termination with notice is applied for the open-ended labor contracts. In other words, for fixed term employment contracts, the terminating party does not have to make notification and give time to the other party. Principles and results of assignment of the workplace are arranged in the article 6 of the Labor Law No. 4857. In the aforesaid provision, it has been determined that the labor contracts available on the date of assignment would be transferred to the transferee employer together with all its rights and debts in the event of the assignment of the workplace wholly or partly. It has been stated in the same article that the transferor employer and the transferee employer are conjointly responsible for the debts arising before the date of assignment and due on the date of assignment and it is ruled that the responsibility of the transferor employer shall be limited to two years as of the date of assignment.

Keywords: Assignment of the Workplace – Right of Cancellation – Contract of Service – Notice Pay- Severance Pay – Right Creating a Dissolving Novelty – Termination with Notice – Open-Ended Labor Contract – Condition of Written Form – Latest Term – Precedent Employee

Jel Classification: J30, J33, J38, J83, M52

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!