TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ SEBEPLE FESHİNDE İSPAT YÜKÜ

Mayıs 2014 Sayı 308

ÖZET

Fesih hakkı, iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. İş sözleşmesinin feshi için geçerli sebebe dayandırılması zorunluluğu için işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir ancak İş Kanunu’nun 18’inci maddesi nispi emredici bir madde olup, taraflar her zaman işçi lehine bunun aksini kararlaştırabilirler.

Anahtar Kelimeler: İş Sözleşmesi , Fesih , İspat Yükü , İşletmesel Karar , İşe İade , Tazminat

Jel Sınıflandırması: K12, K31, K40

BURDEN OF PROOF IN THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT FOR A VALID REASON

ABSTRACT

Right of termination is a right, which breaks the former and leads to a new condition, which gives the authority to cancel the employment contract immediately or after a certain period of time and which should be addressed to the other party. Thirty or more employees should be employed in a workplace in order to impose the obligation of basing the termination of the employment contract on a valid reason; however, article 18 of the Labor Law is a relatively compulsory article, and the parties may always make a decision in favor of the employee.

Keywords: Employment Contract, Termination, Burden of Proof, Managerial Decision, Return to Work, Compensation

Jel Classification: K12, K31, K40

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!