TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İş Sözleşmesinin Feshi Ve Şarta Bağlı İstifa

Aralık 2015 Sayı 327

ÖZET

Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshi 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 24’üncü maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin önelli fesih bildiriminin normatif düzenlemesi ise aynı Yasanın 17’nci maddesinde ele alınmıştır. Bunun dışında Yasada işçinin istifası özel olarak düzenlenmiş değildir. İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işverence kabulü zorunlu değilse de, işverence dilekçenin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez. Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir.

Anahtar Kelimeler: İş Sözleşmesi – Fesih Hakkı – İrade Beyanı – Haklı Neden – Önelli Fesih – İstifa Dilekçesi – İkale Sözleşmesi – Şarta Bağlı İstifa

Jel Sınıflandırması: J21, J24, J29

TERMINATION OF CONTRACT OF EMPLOYMENT AND CONDITIONAL RESIGNATION

ABSTRACT

In general, right to terminate the contract of employment is a right resulting in a dissolving novelty which allows abrogation of contract of employment promptly or following a certain time through an ex parte declaration of intention required to be directed to opposing party. Immediate termination of contract of employment by the employee via justification has been regulated within Article 24 of Labour Law numbered 4857. Normative regulation of dismissal notice of termination by the employee has been considered within Article 17 of the relevant Law. In addition to this, resignation of the employee has not been regulated specifically within the Law. Termination by the employee without a notice and justification should be considered as resignation. Upon delivery of the declaration of resignation to the opposing party, employment relation comes to an end. Even if resignation does not have to be accepted by the employer, where the employer has not put the petition into the process and employee stays in, it does not refer to a real resignation. As regards conditional resignation, it is not valid as a matter of rule.

Keywords: Contract of employment, right to terminate, declaration of intention, justification, dismissal notice of termination, petition for resignation, mutual rescission, conditional resignation

Jel Classification: J21, J24, J29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!