TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞ KANUNUNDA İŞÇİLERE YAPILACAK ÇEŞİTLİ ÖDEMELERDE DİKKATE ALINACAK ÜCRETİN TÜRÜ

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

4857 sayılı İş Kanunu gereği yapılan ödemelerde hangi ücret üzerinden hesaplama yapılacağı hususu iş sözleşmesinin tarafı olan işverenler ile işçileri karşı karşıya getirebilmektedir. Bunun sebebi, yapılacak ödemenin geniş anlamda ücret üzerinden mi yoksa dar anlamda ücret üzerinden mi olacağı tartışma konusu haline gelerek yargı yoluna gidilmesine neden olmaktadır. Bir başka tartışma konusu, ödemenin hangi tarihteki ücret üzerinden yapılacağıdır. Bu çalışmada işverenler tarafından işçilere ödenmeyen veya eksik ödenen işçilik hakları için öncelikle arabulucuya gitmeden ve akabinde yargı yoluna dava açılmadan önce iş mevzuatı gereği işçilere yapılacak çeşitli ödemelerde dikkate alınacak ücretin türü, yargı kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asıl Ücret, Çıplak Ücret, Giydirilmiş Ücret.

Jel Sınıflandırması: H55, K31.

TYPE OF THE WAGE TO BE CONSIDERED FOR THE PAYMENTS TO EMPLOYEES

ABSTRACT

In accordance with the Labor Law numbered 4857, the issue of which type of wage to be considered once employees get paid pits employers and workers who are party to the employment contract. For this reason, it will become a matter of debate whether the payment to be made will be based on a wage or a narrow sense of wage. Another controversy is that the payment will be made on the date of payment. In this study, the type of remuneration to be taken into account in the various payments to be made to the workers according to the labor legislation was investigated in accordance with the judicial decisions without first going to the mediator for the workers’ rights not paid to the workers or incompletely paid by the employers.

Keywords: Minimum Wage, Net Salary, Extended Salary.

Jel Classification: H55, K31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!