TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK SİSTEMİ

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi – işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması zorunlu hale geldi. Daha önceden serbest olan arabuluculuk sistemi dava şartı haline geldi. Diğer bir ifadeyle arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak. Arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ile amaçlanan; davalarının uzun yıllar sürmesinin önüne geçilmesi, iş ve iş uyuşmazlıklarının en kısa sürede ve daha az masraflı bir biçimde çözümlenmesidir. İşçiler; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri işçilik alacakları ile ilgili dava açmadan, arabulucuya gideceklerdir. Feshin geçersizliğine bağlı işe iade davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında yer alır. İşverenler ise ihbar tazminatı, cezai şart, haksız rekabete bağlı tazminat, eğitim gideri ve benzeri alacak ile tazminat talepleri için dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadırlar.

Anahtar Kelimeler: Arabulucu, Arabuluculuk Faaliyeti, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabuluculuk Bürosu Dava Şartı, İşçi, Arabuluculuk Ücreti.

Jel Sınıflandırması: J52, K12, K31.

COMPULSORY ARBITRATION SYSTEM IN BUSINESS LITIGATION

ABSTRACT

According to the Labor Courts Law No. 7036 published in the Official Gazette dated 25.10.2017 and numbered 30221, it became compulsory for the employer to apply for a mediator in the case of claims arising from employers’ compensation and return to work. The previously voluntary mediation system has become obligatory. In other words, litigation process will no longer be commenced without going to the mediator. The purpose of mediation are avoiding the long-running of the cases, resolving business and labor disputes in the shortest time and less costly manner. Workers; related to worker’s claim for severance pay, notice indemnity, bad faith compensation, compensation for equality, trade union compensation, mobbing indemnity, wage, premium, bonus, overtime pay, annual leave fee, weekly vacation fee, national holiday and general holiday fee and so on they will go to mediation before they open a case. Reimbursement cases due to invalidity of termination are also subject to mandatory mediation. Employers must apply to the arbiter before filing a claim for indemnity, penal clause, unfair competition-related compensation, training leave and similar claims and compensation claims.

Keywords: Arbiter, Arbiter Activity, Presidency of Arbitration Chamber, Litigation Condition of the Arbitration Bureau, Laborer, Arbitration Remuneration.

Jel Classification: J52, K12, K31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!