TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ KAYITLI TESLİMİNDE İADE TUTARININ HESAPLANMASI VE BEYANNAMEDE GÖSTERİMİ

Ocak 2012 Sayı 280

ÖZET

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 11/1-c maddesinde ihraç kayıtlı teslimler ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 29. maddesinde ise indirimli orana tabi malların teslimi ve bu teslimler nedeniyle iade edilecek KDV’ye ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızda indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade tutarının tespiti, konu ile ilgili KDV beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklama ve örneklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhraç Kayıtlı Teslim, İndirimli Oran, KDV Beyannamesi, İade.

Jel Sınıflandırması:

CALCULATION OF THE RETURN AMOUNT AT THE EXPORT REGISTERED DELIVERY OF THE GOODS SUBJECT TO THE REDUCED RATE AND INDICATION OF SUCH AMOUNT IN THE DECLARATION

ABSTRACT

Article 11/1-c of the Value Added Tax (VAT) Law No.3065 includes the arrangements on export registered deliveries. Article 29 of the same law includes the arrangements on the delivery of the goods subject to the reduced rate and on VAT to be returned due to such deliveries. This study includes the determination of the return amount at the export registered delivery of the goods subject to the reduced rate and explanation and examples for filling the VAT declaration regarding such matter.

Keywords: Export Registered Delivery, Reduced Rate, VAT Declaration, Return

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!