TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHTİSAS VERGİ DAİRELERİNİN İŞLEVİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Haziran 2017 Sayı 345

ÖZET

Bir finansman kaynağı olarak da değerlendirilen KDV iadelerinde, iade sürecinin etkinliği şirketler açısından oldukça önemlidir. KDV iadelerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi ve bu süreçte etkinliğin sağlanması Gelir İdaresi Başkanlığının da önemsediği konulardan biridir. İade sürecinde teknolojik uygulamaların kullanılması ve İhtisas Vergi Dairesi gibi uygulamalar bu süreçte etkinliği artırmaya yönelik önemli politikalardır. KDV iade sürecinin etkinliğine katkı sağlamak amacıyla süreçte yaşanan sorunların tespit edilmeye çalışıldığı bu araştırmada, Yeminli Mali Müşavirlerin görüşleri esas alınmıştır. KDV iadelerine ilişkin sorunlar tespit edilirken ihracatta ortaya çıkan KDV iadesi veya teşvikli yatırım mallarının tesliminde ortaya çıkan KDV iadesi gibi sadece bir konuyla kapsam sınırlandırılmayıp aksine genişletilerek tüm alanlardaki KDV iade sürecinde yaşanan sorunlar üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucunda iade sürecindeki sorunların altı ana başlıkta yaşandığı belirlenmiştir. Bu sorunlar; “rotasyon sistemi”, “karşıt incelemeler”, “denetimlerin kontrolü”, “uygulamada teklik (yeknesaklık)”, “mevzuattaki boşluklar” ve “bürokratik işlemler ve güvensizlik” olarak adlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KDV iadesi, KDV iade süreci, ihtisas vergi dairesi.

Jel Sınıflandırması: H20

STUDY BASED ON CHALLANGES IN VAT RETURN PROCESS WITH THE PURPOSE OF IMPROVING THE FUNCTIONALITY OF SPECIALIZED TAX OFFICES

ABSTRACT

In the VAT returns which are also considered as a source of finance, return process is important for the companies that are affected by the process. Undertaking VAT returns properly and providing efficiency in this process are also among the issues considered significant for Presidency of Revenue Administration. Use of technological applications in return processes and implementations such as Specialized Tax Office are important policies with the purpose of increasing the efficiency of the process. With the purpose of participating the efficiency of VAT return process, this study aims to determine the challenges faced in the process and the opinions of certified public accountants were taken as basis. While determining the problems in VAT return process, the scope is not limited with only VAT return occurred in export or VAT return derived due to delivery of incented investment goods, but on the contrary, the scope is extended and challenges in all kinds of VAT returns were examined. As the result of the study, problems in return processes were examined under six titles which were; “rotation system”, “cross audits”, “control of inspections”, “uniformity in implementation”, “gaps in legislation” and “lack of confidence to bureaucratic transaction”.

Keywords: VAT return, VAT return process, Specialized Tax Office.

Jel Classification: H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!